Albesa '04 - Cr. Raval

Additional Info

  • Situació: Cr. Raval – Albesa
  • Any: 2004
  • Tipus de construcció: Habitatge unifamiliar entre mitgeres.