Guissona '06 - Av. Onze de Setembre

Additional Info

 • Situació: Av. Onze de Setembre - Guissona
 • Any: 2006
 • Tipus de construcció:

  Edifici de vivendes plurifamiliar.

   Execució de treballs de paleteria:
  • - Tancaments d’obra vista.
  • - Coberta amb teula ceràmica.
  • - Envans i parets divisòries.
  • - Revestiments ceràmics.
  • - Paviments ceràmics interiors i exteriors.